Oleh: wawantbh | Juni 9, 2010

Isra’ Mi’raj Rasulullah SAW

buraq 4Salaam Sahabats…

Peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad adalah satu di antara peristiwa agung dalam penciptaan makhluk serta kejadian di alam semesta ini. Allah SWT menggambarkan peristiwa ini dalam firman-Nya,

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidilharam ke Al Masjidilaksa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (TQS.17: 1)

“Dan sesungguhnya dia (Nabi Muhammad SAW) telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, di Sidratul Muntaha. Di dekat (Sidratul Muntaha) ada syurga tempat tinggal. (Dia melihat Jibril) ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu selubung. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.” (TQS.53:13-18)

Baca Selengkapnya..

Oleh: wawantbh | Juni 4, 2010

Shaum Sunnah Bulan Rajab

durratun nashihin2Salaam Sahabats…

Masih dalam rangka mensyukuri umur kita yang hingga saat ini masih diberi nafas untuk menikati hidup ini, kami sajikan ke hadapan sahabats sedikit informasi tentang keutamaan shaum di bulan Rajab yang kami kutip dari buku “KEAGUNGAN RAJAB & SYA’BAN” karya Ustadz Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari tentang Sham Sunnah di Bulan Rajab yang beliau merujuk dari Kitab Durratun Nashihin.

Semoga memberikam limpahan rahmat-Nya kepada Ustadz Abdul Manan serta bagi kita semua…

Baca Selengkapnya..

Oleh: wawantbh | Mei 30, 2010

RAJAB ADALAH BULAN ALLAH SWT

hilal bulanSalaam Sahabats…

Tanpa terasa waktu bergulir, Alhamdulillah pertengahan bulan Jumadil Akhir (Jumadits Tsani) 1431 H sebentar lagi kita lewati. Hari-hari menjelang datangnya Hilal bulan Rajab 1431 H segera menemui kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu-tamu agung kita? Sudahkah kita menambah ilmu dan amaliah kita tentang Rajab, Sya’ban dan Ramadhan? Tahukah kita bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang ketiga bulan tersebut,“Sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, Sya’ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan umatku.” (diriwayatkan dalam kitab Duratun Nashihin I:63)?

Baca Selengkapnya..

Oleh: wawantbh | Mei 28, 2010

Ayat Tijarah – Perniagaan

pasar perahuSahabats…

Perniagaan, atau perdagangan yang dalam bahasa Al-Qurannya tijaroh adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar kita untuk menjemput rizki karunia Allah, Ar-Raazak.

Al-Quran menyinggung tentang Tijaroh ini dalam beberapa ayatnya.

Perniagaan Haqiqi

 

61 10

61 11

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih?

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya,” (TQS.61:10-11)

Baca Selengkapnya..

shalat jamaah1

oleh: Tim Mentor Yayasan Islam Paramartha

Salaam Sahabats…

Dalam QS Al-Fatihah ayat-7, Allah SWT menyatakan bahwa Shirath al-Mustaqiim adalah “jalan orang-orang yang diberi ni’mat (shirathal ladzina ‘anamta alaihim).” Sekali lagi, mengingat hakikat insan adalah jiwanya, maka ni’mat di sini selain bersifat jasadiah/lahiriah tentu yang lebih utama bagi jiwa-jadi nafsaniah sifatnya.

Mengenai siapa saja, serta pemeringkatan dari mereka yang diberi ni’mat inilah yang dinyatakan dalam QS An-Nisaa’ [4]: 69.

4 69

“Dan barangsiapa yang menta’ati Allah dan Rasul(-Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi, para shiddiiqiin, syuhada dan shalihiin. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.” (TQS.4:69)

Baca Selengkapnya..

Oleh: wawantbh | Mei 19, 2010

Ayat Liqo’ Allah

sujud 5Salaam Sahabats…

Al-Quran, sebagai sumber segala sumber informasi yang haq, ternyata memberitakan dengan cukup jelas tentang Liqo’ Allah (pertemuan kita dengan Allah SWT).

Apakah itu? Bagaimana sikap kita sebaiknya mempersiapkan hal besar tersebut?

Marilah kita renungkan ayat-ayat berikut…

 

13 2

“Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Rabb-mu.” (TQS.13:2)

Baca Selengkapnya..

Oleh: wawantbh | Mei 13, 2010

Keberserah-dirian

sujud 1Sahabats…

Keberserah-dirian adalah suatu prinsip yang paling mudah disebut, tetapi paling sulit disampaikan. Ia bukanlah sebuah pengertian yang dapat kita ambil dari orang lain, melainkan sesuatu yang harus kita cari sendiri oleh masing-masing kita.

Al-Quran memandu kita dengan membentangkan contoh-contoh keberserah-dirian dari mereka yang dididik Allah. Para nabi dan orang-orang suci yang merupakan teladan bagi manusia itu-tanpa kecuali-semuanya berserah-diri.

Marilah kita merenunginya…

4 125

“Dan siapakah yang lebih baik diin-nya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, dan ia seorang muhsinun dan mengikuti milah Ibrahim yang hanif, dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai khalil-Nya.”
(TQS.4:125).

Baca Selengkapnya..

Sahabats…

herbal 1Melengkapi Informasi tentang Penyakit Typhus, maka kami sajikan kali tulisan tentang Typhus dan pengobatannya secara herbal. Tulisan ini kami copy dari Blog sahabat Ira Sipahutar (http://irasipahutar.multiply.com/journal/item/3/Mencegah_dan_Mengatasi_Penyakit_Typhus_Dengan_Tumbuhan_Obat) yang merujuk pada Prof.H. M. Hembing Wijayakusuma. Semoga Allah merahmati sahabat Ira, Prof. H.M.Hembing W serta kita semua.

Di dunia kedokteran, penyakit typhus dikenal juga dengan nama thypus abdominallis. Typhus abdominallis merupakan penyakit peradangan pada usus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Typhus merupakan salah satu bentuk salmonellosis yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi Salmonella. Inkubasi kuman penyebab typhus dapat terjadi melalui makanan dan minuman yang terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhosa. Kuman ini masuk melalui mulut terus ke lambung lalu ke usus halus. Di usus halus, bakteri ini memperbanyak diri lalu dilepaskan kedalam darah, akibatnya terjadi panas tinggi.

Baca Selengkapnya..

Oleh: wawantbh | Mei 6, 2010

Penyakit Typhus

Sahabats…

Penyakit beserta obatnya adalah ciptaan Allah yang pasti diciptakan untuk dijadikan pelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Dia Sang Pencipta Yang Maha Sempurna.

Kali ini kami sajikan tulisan tentang penyakit Typhus yang kami copy dari situs Jamu dan Herbal (http://jamu-herbal.com/penyakit-typhus.html), yang selalu menjadi fenomena bagi kita, terutama di setiap pergantian musim menjelang kemarau. Semoga dalam memandang fenomena tersebut, kita selalu ingat siapa ‘Dalang’ dari semua fenomena tersebut.

Penyakit Typhus atau Demam Tifoid (bahasa Inggris: Typhoid fever) yangtyphus 1 biasa juga disebut typhus atau types dalam bahasa Indonesianya, merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica, khususnya turunannya yaitu Salmonella Typhi terutama menyerang bagian saluran pencernaan. Demam tifoid adalah penyakit infeksi akut yang selalu ada di masyarakat (endemik) di Indonesia, mulai dari usia balita, anak-anak dan dewasa.

Menurut keterangan dr. Arlin Algerina, SpA, dari RS Internasional Bintaro, Di Indonesia, diperkirakan antara 800 – 100.000 orang terkena penyakit tifus atau demam tifoid sepanjang tahun. Demam ini terutama muncul di musim kemarau dan konon anak perempuan lebih sering terserang, peningkatan kasus saat ini terjadi pada usia dibawah 5 tahun.

Baca Selengkapnya..

Oleh: wawantbh | Mei 6, 2010

Hidup Sehat Ala Nabi SAW

Sahabats…

Menjalani kehidupan, sebagai makhluk (ciptaan), kita kadang Allah anugrahi sehat kadang sakit. Namun, karena takdir adalah suatu misteri yang hendaknya kita senantiasa renungi, maka meneladani Rasulullah SAW dalam menjalani hidup ini handaknya selalu kita upayakan. Dalam tulisan yang kami peroleh dari blog sahabat Terapi Alami (http://terapialamiah.blogspot.com/2008/07/hidup-sehat-ala-nabi-saw.html), kita bisa meneladani bagaimana Rasulullah mengajarkan dan mencontohkan menjaga kesehatan dalam kegiatan sehari-hari…

Semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada Mawlana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani, serta sahabat Pengelola Blog tersebut dan juga kepada kita semua….

=================================================================

Shuhba Mawlana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani QSsyekh nazim 1

A’uudzubillaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillaahir rahmaanir rahiim
Wash-shalaatu was-salaamu ‘alaa asyrafil Mursaliin Sayyidinaa wa Nabiyyina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa Shahbihi ajma’iin

Cara mencegah penyakit yang terbaik adalah dengan beriman kepada Allah SWT dan yakin bahwa segala yang terjadi adalah atas Kehendak-Nya.

Beberapa penyakit diberikan sebagai hukuman atas ketidakpatuhan seseorang, sebagian lagi sebagai ujian, Allah SWT mengamati apakah hamba-Nya menerima Kehendak-Nya dan tetap menjaga keimanannya dalam segala keadaan.

Baca Selengkapnya..

Older Posts »

Kategori

%d blogger menyukai ini: